- Seniorzy

Kategorie:

Autor: Beata Krawczyk

Ranking Seniorów aktualny na dzień 31.12.2022r. 

Lp. Imię i Nazwisko Przynależność klubowa Rok ur. Punkty
1. S³odczyk Dominik Stowarzyszenie Klub JeŸdziecki Preria Wilkowice 1995 369
2. Wielgórska - Zdebel Paulina Klub JeŸdziecki Vena RogoŸnik 1990 122
3. Matla £ukasz Klub JeŸdziecki Global 1985 99
4. Ksi¹dz Patrycja Stowarzyszenie Klub JeŸdziecki Preria Wilkowice 2000 93
5. Gajewska Ida JeŸdziecki Klub Sportowy Equi Verso Jastrzêbie Zdrój 2000 79
6. Szczypa Martyna Ludowy Zespó³ JeŸdziecki Drama Zbros³awice 1998 70
7. Tarczyñska Jolanta Ludowy Zespó³ JeŸdziecki Drama Zbros³awice 1985 66
8. Radwañska Julia BPK 1998 65
9. Respondek Monika Klub JeŸdziecki Zbros³awice 2000 60
10. Cymbry³owicz Magdalena Stowarzyszenie Klub JeŸdziecki Preria Wilkowice 1975 59
11. Marynowicz Agnieszka Vanto Jumping Team 1990 52
12. Barczyk Martyna BPK 1995 51,5
13. Stanek Aleksandra Klub JeŸdziecki Global 1991 50
14. Kobylec Karolina JeŸdziecki Klub Sportowy Desant 1998 47
15. Koza £ukasz Klub JeŸdziecki Trachy Soœnicowice 1988 46
16. Dubiel Kamil Klub JeŸdziecki Global 1994 45
17. Karpisz Michaela Stowarzyszenie Klub JeŸdziecki Preria Wilkowice 1987 43
18. Ciurzyñska Agnieszka JeŸdziecki Klub Sportowy Equi Verso Jastrzêbie Zdrój 1992 41
19. Koœnik Aleksandra Ludowy Klub JeŸdziecki Deresz Siemianowice Œl¹skie 1984 35
20. Szynkolewska Agnieszka Klub JeŸdziecki Trachy Soœnicowice 1989 33
20. Walczuch Roksana Sportowy Klub JeŸdziecki Omega 1999 33
22. Kumorek Tomasz Stowarzyszenie Klub JeŸdziecki Preria Wilkowice 1975 29
22. Kucias Angelika Klub JeŸdziecki Global 1996 29
24. KaŸmierczak Adam Ludowy Klub JeŸdziecki przy Stadninie Koni w Ochabach 1990 26
24. Marchewka Izabela JeŸdziecki Klub Sportowy Equi Verso Jastrzêbie Zdrój 1995 26
26. Kamiñska-Kumorek Magda Stowarzyszenie Klub JeŸdziecki Preria Wilkowice 1988 25
27. Kapa³a Justyna Pszczyñski Ludowy Klub JeŸdziecki Plessówka 1997 20,5
28. Ciaciura Agata Ludowy Zespó³ JeŸdziecki Drama Zbros³awice 1997 20
29. Szotek Dominika JeŸdziecki Klub Sportowy Equi Verso Jastrzêbie Zdrój 2000 19
30. Materlik Monika Sportowy Klub JeŸdziecki OMEGA 1999 18,5
31. Wiesner Wac³aw Ludowy Klub JeŸdziecki przy Stadninie Koni w Ochabach 1965 17
31. Widzyk Krzysztof JeŸdziecki Klub Sportowy Kasztanka 1983 17
31. Po³ap Barbara Vanto Jumping Team 2000 17
34. Potysz Magdalena JeŸdziecki Klub Sportowy Equi Verso Jastrzêbie Zdrój 1996 16
34. Wirek Aleksandra Klub JeŸdziecki Vena RogoŸnik 1996 16
36. Pêciak Anna Ludowy Klub JeŸdziecki przy Stadninie Koni w Ochabach 1996 14
36. Pieñkos Patrycja JeŸdziecki Klub Sportowy Equi Verso Jastrzêbie Zdrój 1999 14
38. Sosna Martyna JeŸdziecki Klub Sportowy Equi Verso Jastrzêbie Zdrój 1985 13
38. Klaassen Isabela Klub JeŸdziecki Trachy Soœnicowice 1987 13
40. Ko³odziej Monika Stowarzyszenie Klub JeŸdziecki Profit 1994 12
41. Trawiñski Przemys³aw Jurajski Ludowy Klub JeŸdziecki w Udorzu 1980 11
41. Tomanek Olga Vanto Jumping Team 2000 11
43. Bula Szymon Stowarzyszenie Klub JeŸdziecki Profit 1979 10
44. Waliczek Agnieszka Pszczyñski Ludowy Klub JeŸdziecki Plessówka 1992 9
45. Bomba Bartosz Stowarzyszenie Klub JeŸdziecki Preria Wilkowice 1999 7
45. Cieœliñska Katarzyna Sportowy Klub JeŸdziecki Omega 1999 7
45. Kisielowska Izabella Klub JeŸdziecki Impuls 1999 7
48. Olszowski Marcin JeŸdziecki Klub Sportowy Equi Verso Jastrzêbie Zdrój 1977 6
48. Krzymiñska Dagna Klub JeŸdziecki Global 1982 6
48. Piech Monika Pszczyñski Ludowy Klub JeŸdziecki Plessówka 1988 6
48. Jaglarz Julia Vanto Jumping Team 1999 6
48. Ferdyn Marzena ASK Œwierklaniec 2000 6
53. Kozio³ Piotr Stowarzyszenie Klub JeŸdziecki Preria Wilkowice 1979 5
53. Miko³ajczyk Alina Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub JeŸdziecki Lider Radzionków 1996 5
53. Konieczny Patrycja Ludowy Klub JeŸdziecki przy Stadninie Koni w Ochabach 1997 5
53. Krywult Weronika JeŸdziecki Klub Sportowy Equi Verso Jastrzêbie Zdrój 2000 5
57. Piecha Wies³aw JeŸdziecki Klub Sportowy Equi Verso Jastrzêbie Zdrój 1980 4
57. Lohman-Ndou Zofia BPK 1992 4
57. Górkiewicz Olga Ludowy Klub JeŸdziecki Solec w Bieruniu 1994 4
57. Janczak Zuzanna JeŸdziecki Klub Sportowy Kasztanka 1998 4
57. Fejdych Julia Klub Jazdy Konnej Romico 1999 4
62. Nowak Gabriela Ludowy Klub JeŸdziecki przy Stadninie Koni w Ochabach 1986 3
62. Maciejewska Julia BPK 1999 3
64. Kot £ukasz BPK 1977 2
64. Musia³ Robert Ludowy Zespó³ JeŸdziecki Drama Zbros³awice 1977 2
64. Spendel Piotr Stowarzyszenie Klub JeŸdziecki Profit 1982 2
64. Grzyœka Marta Stowarzyszenie Klub JeŸdziecki Profit 1985 2
64. Grycz Jaros³aw Klub Jazdy Konnej Elizar 1991 2
64. Duda Monika Ludowy Klub JeŸdziecki przy Stadninie Koni w Ochabach 1994 2
64. Urbaniec Aleksandra Klub Jazdy Konnej Solka 1999 2
64. Hrabovska Yaroslava BPK 2000 2
64. Niemkiewicz Aleksandra Stowarzyszenie Klub JeŸdziecki Preria Wilkowice 2000 2
73. Szotek Leszek BPK 1967 1
73. Suwa³a Wojciech Pszczyñski Ludowy Klub JeŸdziecki Plessówka 1971 1
73. Kozio³ Gra¿yna Stowarzyszenie Klub JeŸdziecki Preria Wilkowice 1976 1
73. Zawalska-Furtak Katarzyna Klub Jazdy Konnej Solka 1984 1
73. Solarz-Czakon Aleksandra Klub Jazdy Konnej Solka 1985 1
73. Pinocy Magdalena BPK 1990 1
73. Ryt Aleksandra Ludowy Klub JeŸdziecki przy Stadninie Koni w Ochabach 1991 1
73. Chlipa³a Barbara JeŸdziecki Klub Sportowy "BCH" Miêdzyrzecze Dolne 1992 1
73. Jaworska Marta Klub JeŸdziecki Maciejówka MOSIR Zabrze 1993 1
73. Walatek Julia Katowicki Klub JeŸdziecki 1998 1
73. Kurasz Zuzanna JeŸdziecki Klub Sportowy Equi Verso Jastrzêbie Zdrój 2000 1