Opłaty na rzecz ŚZJ w 2024r.

 

l.p. Rodzaj opłaty Kwota
1. Rejestracja w Śl. Z. J. Klubu / Sekcji *
(zmiana nazwy klubu traktowana jest jak rejestracja nowego klubu)
550zł
2. Składka roczna Klubu / Sekcji na rzecz Śl. Z. J. ** 450zł
3. Rejestracja w Śl. Z. J. zawodnika – seniora (zrzeszony / niezrzeszony) 100zł / 200zł
4. Rejestracja w Śl. Z. J. zawodnika – juniora (zrzeszony / niezrzeszony) 50zł / 150zł
5. Rejestracja w Śl. Z. J. konia  100zł
6. Przerejestrowanie zawodnika z klubu do klubu – zmiana barw klubowych
(nie obowiązuje w przypadku likwidacji lub zawieszenia działalności klubu/sekcji) wg procedury zgodnej z regulaminem PZJ
200zł
7. Licencja roczna zawodnika seniora uprawniająca do startu w zawodach regionalnych (zrzeszony / niezrzeszony) 100zł / 200zł
8. Licencja roczna zawodnika juniora uprawniająca do startu w zawodach regionalnych (zrzeszony / niezrzeszony) 50zł / 150zł
9. Licencja roczna konia uprawniająca do startu w zawodach regionalnych 100zł
10. Licencja jednorazowa konia uprawniająca do startu w danych zawodach (opłata pobierana przez Organizatora zawodów i przekazywana do ŚZJ) 50zł
11. Licencja jednorazowa zawodnika zagranicznego uprawniająca do startu w danych zawodach (opłata pobierana przez Organizatora zawodów i przekazywana do ŚZJ) 50zł
     
12. Zmiana właściciela konia (przerejestrowanie) 100zł
14. Zmiana nazwy konia  250zł
15. Opłata za start w Zawodach Regionalnych organizowanych na terenie Śląskiego Związku Jeździeckiego od każdej startującej pary na rzecz Funduszu Nagród Śl.Z.J. *** 7zł
16.

Opłata na rzecz SZJ wnoszona przez organizatorów zawodów regionalnych i towarzyskich za wpisanie do kalendarza imprez:


- Kluby zrzeszone w ŚZJ i ośrodki certyfikowane na terenie ŚZJ

- Ośrodki niecertyfikowane, komitety organizacyjne na zawody rozgrywane na terenie województwa śląskiego

 

 

100zł

 

130zł

 

Dane do przelewu:
Śląski Związek Jeździecki 
ul. Podmiejska 1
44-207 Rybnik

 

Bank BGŻ S.A.

92 2030 0045 1110 0000 0253 2380

 

 

* pierwsza rejestracja w Śl. Z. J. Klubu / Sekcji jest jednocześnie składką członkowską klubu na dany rok
** składka roczna, Kluby / Sekcje zobowiązane są zapłacić w Śl.Z.J. przed rozpoczęciem startów przez ich zawodników.

*** wpłacają na konto Śl.Z.J.  organizatorzy zawodów  w terminie do 14 dni po zakończeniu zawodów

UWAGA: 

  1. Istnieje możliwość wykupienia licencji wstępnej bez konieczności posiadania brązowej odznaki jeździeckiej.
  2. Warunkiem otrzymania licencji dla zawodników na starty w 2022 r. jest uregulowanie składki rocznej przez Klub/Sekcje za 2022 r.
  3. Licencja jednorazowa wykupywana jest na dane zawody. Opłatę pobiera Organizator i wraz z zestawieniem (imię, nazwisko i kraj zawodnika lub imię konia) przesyła do ŚZJ. We wszystkich przypadkach sprzedaży jednorazowych licencji konia wymagane jest okazanie Sędziemu Głównemu paszportu urzędowego, a w przypadkach sprzedaży jednorazowych licencji gościnnych zawodnika zagranicznego obowiązuje okazanie Sędziemu Głównemu zgody właściwej narodowej federacji jeździeckiej z podaniem dyscypliny i stopnia uprawnień sportowych zawodnika. 

 

Opłaty licencyjne muszą być uregulowane przed pierwszym startem zawodnika lub konia.

 

Rejestracje zawodników i koni w PZJ oraz licencje wydane przez PZJ są równoznaczne z prawem startu na zawodach regionalnych Śl.Z.J.

 

Wszystkie Kluby / Sekcje Śl.Z.J. startujące na zawodach. regionalnych są zobowiązane do opłacenia rocznej składki członkowskiej w ŚL.Z.J a w zawodach ogólnopolskich opłacić roczne składki w Śl.Z.J oraz w PZJ.

 

Biuro Związku dokonuje wpisu do systemu Artemor w ciągu 7 dni od złożenia kompletu dokumentów.
 

 

 

Opłata za start w zawodach organizowanych na terenie Śląskiego Związku Jeździeckiego od każdej startującej pary na rzecz Funduszu Nagród Śl.Z.J. ***